Entre trasbalsos locals, nacionals i internacionals, no ens queda altre, que acabar l’any, esperant un de millor, al mateix temps que ens fixem en allò que ens permet pensar que algunes coses van bé.

Així doncs, una de les coses que va bé en el nostre col·lectiu és, la tardana, però progressiva regularització de la nostra professió, que a molts col·legues els hi ha agafat amb el pas canviat, després de perdre l’esperança durant quasi tota la seva vida professional. Però tot arriba, i en aquest cas gràcies al treball del Consejo, dels Col·legis i dels Diputats.

La primera regularització que no és nova; en Psicologia Clínica, i ara el reconeixement del Psicòleg/oga General Sanitari. Es tracta, malgrat la tardança, de dos noticies que ens situen clarament en el mapa sociosanitari del país, tot i que encara queda molt per fer en aquest àmbit, respecte a la nostra tasca i funcions hospitalàries, però almenys sabem que estem avançant.

Junt amb les acreditacions que estén el COPC (a principis de 2015 en tindrem 7) per certificar expertesa en les diferents branques de la nostra intervenció, i amb projectes en aquest mateix sentit sobre regulació nacional del Psicòleg/a en l’àmbit educatiu, en l’àmbit de les emergències i catàstrofes, així com els certificats Europsy de reconeixement d’especialitat i lliure circulació CEE, estem dibuixant un panorama professional on la nostra presència cada vegada amb més amplitud i detall, pot ser reclamada de forma específica amb les millors garanties de ser eficaçment atesa.

Amb un total de 14.175 col·legiats i col·legiades, bordejant el núm. 23.300, el nombre de col·legiacions en 11 mesos de 2014 és de 1602 (la mitjana anual és de 800). S’han tramitat 7.079 certificats així com 1.792 registres de consulta sanitària de menys de 100 m2.

En el segle XXI l'especialització professional i la formació continuada són realitats que no es poden defugir. No obstant el psicòleg/a, pel sol fet de ser-ho, no pot respondre amb la mateixa eficàcia a totes les intervencions que la societat li exigeix, com per exemple la mediació, el coaching, les emergències, l'esport, o els peritatges judicials. En totes aquestes intervencions es troba amb competidors no psicòlegs que no sempre poden garantir l’origen de l’especialitat que diuen ostentar.

Però vet aquí que darrere de les intervencions que ens són pròpies, rau sempre un turbulent corrent d’emocions, i els professionals de la psicologia són els millor preparats per atendre i comprendre les emocions. El factor clau és per tant llur titulació de base, però cal decidir especialització o especialitzacions. A partir d’aquí, el que la societat ha de saber és, que si cerco un coach, un mediador, un suport davant el dol, o un perit judicial, millor que l’especialista cercat, sigui Psicòleg/oga. Aquest és l’objectiu i anem, per tant, pel bon camí.

Altres novetats … Una renovada Junta de Govern, un nou programa de projectes pels col·legiats i col·legiades, nous Estatuts, Codi Deontològic renovat, Comissió d’intrusisme i exercici professional, intervenció, avaluació en la norma ISO, nous convenis per assistir en la recuperació del carnet de punts, o en la selecció de policies locals, nou nom del col·legi que equilibra la definició de gènere d’un col·lectiu femení en quasi un 80%, comitè de joves i aviat, comitè de Sèniors, nou nom de la Secció de Clínica ressaltant la intervenció en psicoteràpia (denominació que es vol preservar), tres noves acreditacions; Mediació, Trànsit, Treball i Organitzacions… així doncs anem pel bon camí però encara tenim...

MOLT PER FER


La Junta de Govern