L'Honorable Sr. Ramon Espadaler, conseller d'Interior i la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), la Sra. Núria Aymerich, han concedit al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, una de les distincions col·lectives que reconeix especials mereixements.

Concretament han destacat la bona disposició i col·laboració del COPC amb l'ISPC en l'organització d'un torn d'intervenció professional per prestar assistència tècnica d'avaluació psicològica a les policies locals de Catalunya, afavorint així una millor atenció i servei als ajuntaments de Catalunya. També han destacat de manera explícita la contribució del COPC en la tasca de sensibilització adreçada als cossos de seguretat en l'atenció als col·lectius vulnerables de discapacitats i de síndrome fràgil.