El text ofereix la investigació actualitzada, una guia pràctica per a la formació, la prestació de serveis, i les referències a la investigació en matèria de pràctiques de coordinació qualitat a la criança. En concret, aquest llibre descriu el model integrat al Pla de Parentalitat , incloent el paper de la Coordinadora de Pares professional, les responsabilitats, el protocol per al servei, i les normes ètiques.