Són moltes les generacions que han crescut acompanyades per la figura dels Superherois. En historietes, pel-lícules, sèries de TV i fins a jugant amb ninots, aquests icones de la justícia replets de virtuts han estat una font de projeccions dels nostres majors desitjos de notorietat i valor. Qui no es va lligar rudimentàriament el davantal de cuina de la seva mare i ho va utilitzar com a capa emulant a Superman, l'home d'acer! Qui no va desitjar córrer amb la velocitat de Flaix o va intentar treure músculs enfront del mirall per tenir un cos apol-lini com el de Batman o Spiderman!

Tan sols ens fixàvem en els seus actes heroics, en la idolatria de la gent enfront d'aquests esdeveniments magnànims, en l'agraïment i la seva fama conseqüent. Però el que en la nostra infància no aconseguíem veure en tal lechado de virtuts era la humanitat d'aquests personatges que la seva vida està precedida per esdeveniments traumàtics severs, poblats de la sort de sers estimats, l'abandó, la solitud.

Aquest llibre no busca opacar la imatge dels nostres Superherois: simple i de manera analítica, i fins a graciosa, tracta de mostrar en els nostres icones de la infància aquest flanc humà mitjançant hipotètiques futures sessions de teràpia. Aquí cada Superheroi, després de tants actes heroics i tanta vida poblada de reconeixements, decideix consultar a un psicòleg motivat per diferents afeccions mentals.

Lluny de desmitificar als nostres ídols, però molt prop d'humanitzar-los, També els Superherois van a teràpia és un llibre homenatge a tots aquells personatges que des de la nostra infància ens van ensenyar al fet que valors com la justícia, la veritat, l'honestedat, la valentia, la bondat, la generositat, ens van guiar, guien i guiaran durant tota la nostra vida.