L'objectiu de Trastorns esquizoafectius és oferir un concepte clar de la malaltia i els seus tractaments. Per a això es recolzen en els nous criteris de l'última edició del DSM-5. Entre les característiques més noves d'aquesta nova edició cal destacar: Abasta aspectes epidemiològics, que permeten veure la incidència del trastorn comparada amb altres formes de psicosi. Tracta aspectes de diagnòstic diferencial i comorbiditat i la repercussió que pot tenir la coexistència amb altres trastorns. Disposa d'un capítol relacionat amb les avaluacions neuropsicològiques per als pacients, a més de tècniques de rehabilitació cognitiva. Aborda les cures d'infermeria aportant directrius sobre els tipus d'intervenció.

Dirigit a professionals de la psiquiatria, aquesta obra ha comptat amb la col-laboració d'autors de prestigi nacional i internacional.