A tots els alumnes però de forma particular als més petits, els coneixements, les habilitats, les competències, els valors, i tot allò que es vulgui ensenyar, és important presentar revestit del que, per excel·lència, té per a ells el major poder de captació: el joc i la diversió. I jocs molt divertit us són aquests teatrets. Estratègies que no fallen mai, perquè inclouen els ingredients necessaris per elevar-los a la categoria d'excel-lents dinamitzadors del quefer diari. El teatre a l'aula no pretén trobar o preparar bons actors. Pretén proveir als nens i nenes d'una sèrie de coneixements i actituds que milloren les seues relacions amb el medi que els envolta; així com la seva expressió corporal, la seva lectura comprensiva, les seves habilitats socials, etc. Tot això es pot potenciar a través de la pràctica teatral. Els més de 15 breus guions teatrals que s'ofereixen en aquesta obra són divertits, significatius, respectuosos amb el medi ambient i capaços de despertar la sensibilitat infantil pels animals. Seran molt útils a mestres, educadors de temps lliure i fins i tot a les famílies, per millorar en els nens la lectura dramatitzada, la memorització i l'expressió oral. Todos els guions van acompanyats d'activitats que es relacionen amb la temàtica aborda da en els mateixos i ajuda...