Un cop realitzat i editat el llibre Activitats pràctiques de matemàtiques i la seva didàctica 1, Editorial CCS, ha considerat que realitzem aquest segon llibre Activitats pràctiques de matemàtiques i la seva didàctica 2, que avui presentem. En aquest es completen els continguts corresponents a Educació Primària amb un seguit d'activitats que hem distribuït al llarg de set blocs: Resolució de problemes, Nombres i operacions, Proporcionalitat aritmètica i geomètrica, Mesura, Geometria de l'espai, Probabilitat i Noves tecnologies. En total 30 activitats.