L'artteràpia és un acompanyament terapèutic de les persones amb dificultats (psicològiques, físiques i socials), a través de les seves produccions artístiques (obres plàstiques, sonores, teatrals, literàries, dansades, etc.). Aquest treball, que pren les nostres vulnerabilitats com a material que permet al pacient recrear a si mateix, no consisteix simplement a curar mitjanament l'art. En efecte, l'artteràpia és menys un mitjà d'expressió que una veritable recerca durant la qual el terapeuta ajuda a la persona a realitzar un recorregut simbòlic. Les intervencions de l'artteràpia s'estenen al camp social, i permeten tractar especialment el problema de la violència contemporània.