Vivim en una societat caracteritzada per profundes transformacions socials que donen lloc en nombroses ocasions a una incertesa, que de vegades ens fa veure'ns sense capacitat de resposta. La resiliència implica, no només un afrontament, sinó el que és més important, també una transformació, un aprenentatge, un creixement, que va més enllà de la simple resistència a les dificultats. En aquestes pàgines s'aborda la resiliència com multidimensional, per la qual cosa és necessari conèixer a més dels atributs, trets, pilars, recursos o potencialitats de les persones, famílies o comunitats, les dinàmiques entre els factors emocionals, cognitius i socioculturals que permeten respostes resilients, així com les circumstàncies en funció de les quals s'han produït. Però encara més, cal entendre com generar aquest marc que faci possible la construcció social de la resiliència com a resposta als reptes als quals s'enfronta actualment la societat en un context globalitzat i liderat per les comunicacions virtuals i l'ús de les xarxes socials. Per tant, assumir el paradigma de resiliència planteja a professionals i investigadors reptes, que requereixen compromisos i canvis necessaris i possibles, on tothom tingui alguna cosa a dir i alguna cosa a fer. D'aquí la publicació d'aquesta compilació d'articles de diversos experts en el tema.