El bullying i el ciberbullying suposen per la seva extensió i els seus efectes (ansietat, depressió, somatitzacions, problemes acadèmics, etc.) un problema que cal prevenir i afrontar. Per a això, són necessàries mesures de tipus educatiu que impliquin als centres, als estudiants i a les seves famílies. En aquest llibre es presenta un programa d'intervenció per prevenir i reduir el ciberbullying que té quatre objectius: - Identificar i conceptualitzar bullying i del ciberbullying, així com els rols implicats en aquest fenomen. - Analitzar les conseqüències del bullying i ciberbullying en víctimes, agressors i observadors, potenciant la capacitat crítica i de denúncia davant el coneixement d'aquest tipus d'actuacions. - Desenvolupar estratègies d'afrontament per prevenir i / o intervenir en conductes de bullying i ciberbullying. - Promoure objectius transversals com augmentar l'empatia, la capacitat de cooperació, l'expressió d'emocions, etc. Aquest tipus d'intervenció serà desenvolupada per un professional de la psicologia i / o de l'educació amb grups d'adolescents en contextos educatius i clínics. Cyberprogram 2.0 ha estat validat experimentalment i està confirmada la seva eficàcia. L'experiència va estimular un augment de les estratègies cooperatives de resolució de conflictes, de conductes socials positives, de l'autoestima i l'empatia, així com una disminució de conductes de bullying i cyberbullying en diferents tipus de violència escolar i de l'ús d'estratègies agressives com a tècnica de resolució de conflictes interpersonals.