L'escola està en crisi. El sistema educatiu espanyol es troba en l'ull de l'huracà de les lluites polítiques i de la discussió pública, sense que els successius intents de reforma educativa duts a terme fins a la data hagin evitat el fracàs escolar i millorat els resultats que obtenen els alumnes espanyols en els informes PISA. A l'altre extrem de la balança es troba Finlàndia, els alumnes destaquen com punters en comprensió lectora, domini matemàtic i coneixements científics. Com s'aconsegueix arribar a obtenir aquests resultats? Què diferencia el sistema educatiu finlandès de la resta del món? Tan dolenta és l'educació a Espanya? L'autor, psicòleg, pedagog, docent i expert en el sistema educatiu finlandès, respon a aquestes i moltes altres preguntes en aquest llibre curt però intens, que va a l'arrel del problema i revela amb un llenguatge planer i accessible les claus de l'èxit de Finlàndia, així com el camí que han de recórrer el sistema educatiu espanyol i, el que és més important, tots els ciutadans per situar-se en el camí de la qualitat i l'excel·lència.