L'ésser humà comença i continua la seva vida dins de grups: la família, l'escola, els amics, la feina, els grups recreatius ... En ells viu interaccions diverses que aporten experiència, comunicació i un estil maduratiu que enriqueix el seu desenvolupament. La utilització del grup amb propòsit terapèutic es basa justament en aquestes possibilitats i es recolza en les seves característiques qualitatives específiques. Aquest llibre és un estudi clínic dels Grups Terapèutics de nens, adolescents i pares, des d'una perspectiva psicoanalítica i amb transcripcions de sessions senceres. L'apartat dedicat al Grup de nens de tres a cinc anys està escrit en col·laboració amb la doctora Núria Beà, pediatre que des de fa molt de temps es dedica a l'atenció precoç. El llibre està dirigit als professionals que treballen amb grups, als que volen iniciar-se en aquesta modalitat terapèutica i, especialment, a aquells que, treballant en equip, poden treure profit de les grans possibilitats dels Grups paral-lels.