Gregorio Morán fa un repàs del món intel·lectual i universitari espanyol des de la victòria dels franquistes fins a la majoria absoluta de Felipe Gonzalez amb el seu estil acerat i càustic. Treball d'investigació imprescindible. Pels psicòlegs són especialment interessants les pàgines dedicades a Martín Santos i Castilla del Pino. El lector amb simpaties per Podemos descobrirà que la casta té arrels profundes.
 
Escrit per Raquel Platero (Lucas) el llibre ens explica les diferents teories sobre la transsexualitat, la situació legal i donar indicacions sobre els factors de salut i de protecció. La segona part del llibre suggereix diferents intervencions educatives i tècniques per dinàmiques de grup. Les persones directament interessades pel tema ja coneixen el llibre i l'autor(a). La resta trobarà una introducció detallada, amena i clara al món transsexual.

El títol ho diu tot. En aquest breu text els autors proposen una manera diferent d'enfocar la sanitat pública durant i després de la crisi. El preu de venda difícilment cobreix les despeses d'edició.

Levy Neil és director d'investigacions de l'Oxford Centre for Neuroethics i editor en cap de la revista Neuroethics. Neil investiga, primordialment, els usos dels descobriments científics per a manipular les consciències. Probablement aquest llibre és un dels estudis més assenyats sobre el tema.