El dret de família abasta el conjunt de normes jurídiques que regules les relacions personals i patrimonials dels membres d'una família entre si amb tercers. Regula des del freqüent desacord sobre quin progenitor es queda amb el pis amb l'argument del benestar dels fills fins a les conseqüències dels usos de la tècnica: De qui és el nen engendrat per una mare de lloguer quan els contractants de l'úter decideixen separar-se?, posem per cas.

Miguel Clemente Díaz és catedràtic de Psicologia Jurídica a la Universitat de A Coruña en la que dirigeix la Unitat d'investigació en psicologia jurídica i protecció del menor. Ha escrit Aspectos psicológicos y jurídicos de la guarda y custodia de los hijos. Miguel Clemente dedica els primers capítols a explicar-nos la regulació jurídica del matrimoni i dels diferents tipus de parella, el divorci, la pàtria potestat, la guarda i custòdia... Un capítol central sobre la mediació dóna pas a la descripció de les situacions judicials en les quals el nen esdevé protagonista d'un guió escrit sovint per altres: les proves pericials i les avaluacions judicials. Acaba amb dos capítols dedicats al suposat (l'adjectiu és de l'autor) síndrome d'alienació parental i als maltractaments i abusos sexuals patits per infants i en els que la intervenció judicial sovint crea encara més problemes en el menor.

Aspectos psicológicos... és un llibre rodó. Escrit amb ànim didàctic i informatiu manté el rigor, s'endinsa en els aspectes més polèmics i actuals dels temes exposats. Pels psicòlegs que practiquen forense és una eina imprescindible. Ara bé, com que és un llibre útilment contemporani convindria que tothom se'l llegís. Mai se sap què presentarà l'endemà.

M. F-M.