Mentre comencen a arribar les novetats del 2015 hem repassat les publicacions de l'any passat que no hem comentat en aquesta secció. No hem ressenyat el voluptuós i robust "El deseo y su interpretación" de Jacques Lacan del qual a la xarxa poden trobar-se nombrosos comentaris de notable qualitat. Per contra, "El robo de la Mona Lisa", amb el subtítol de "Lo que el arte nos impide ver", un original assaig dedicat a explicar la funció de la mirada i del buit, de l'obra d'art i del que amaga la seva creació i la seva contemplació no ha merescut gaire atenció entre els publicistes habituals.

Darian Leader té la capacitat d'inventar raonaments que permeten relacionar amb coherència elements dispersos i distants fins a obtenir la creació d'un nou punt de vista a partir d'un coneixement exhaustiu del tema que tracta. A "El robo de la Mona Lisa" tria un detall costumista per interrogar-se sobre la mort i la bellesa, el fet de mirar i veure: Després que la Gioconda fos robada l'any 1911 una munió de gent va peregrinar fins al museu del Louvre per conèixer de primera mà no l'obra ans el buit a la paret que marcava la seva absència. Curiosos de tota mena: des de rendistes desvagats o dependentes de les barriades fins Frank Kafka i el seu amic Max Brod.

Leader sap combinar les relacions entre les mirades de la mare i de l'infant, o referències explícites als experiments i les observacions de Piaget amb cites cinematogràfiques o converses amb els artistes als seus estudis; la història de la perspectiva amb els mètodes de la investigació policial, Duchamp amb Bacon, Freud amb el comissari Louis Lèpine que va dirigir les investigacions. El resultat és un text multidisciplinari per dir-ho a la moderna que ens ensenya com es constitueix l'ésser humà i com l'obra d'art ens interroga i que exigeix del lector està despert per gaudir plenament de la mirada dels diferents paisatges que ens proposen els canvis de direcció de la prosa de Leader.