Conèixer el funcionament dels grups és ineludible ja que totes les persones formem part d'ells al llarg de la nostra vida. Aquest llibre és un mitjà per a comprendre què són, per què i com es creen, la importància que té la forma en què s'organitzen i els mecanismes mitjançant els quals ens influeixen. Així mateix, en el text s'aborden qüestions relatives a qui liderarà el grup i per què, com prenem les decisions i si som eficaços com a grup.

Aquest text està especialment destinat als alumnes que cursin estudis de Psicologia, Treball Social, Educació Social, Sociologia i a totes aquelles persones que volen apropar a l'estudi dels grups.