Diverses escoles han establert que l'ús de guions durant els procediments d'inducció hipnòtica comporta, invariablement, millors resultats. És per això que, lluny de restringir al terapeuta, els guions poden ser utilitzats com una estructura sobre la qual anar construint reeixides sessions de teràpia. Aquest llibre conté una completa sèrie de guions que poden ser utilitzats tal com es presenten o bé ser adaptats per incorporar les necessitats i requeriments específics de cada client. Els temes tractats inclouen induccions, intensificadors de trànsit, així com guions i estratègies de provada efectivitat que abasten una gran varietat de problemes, des de menjar-se les ungles, l'insomni o millorar l'activitat esportiva, fins al maneig del dolor o la resolució de problemes sexuals.