Aquesta obra descriu d'una forma sistemàtica més de trenta autoinformes de freqüent ús en el camp de la Sexologia Clínica que permeten avaluar en població espanyola actituds sexuals, funcionament sexual, així com altres dimensions rellevants, com les fantasies sexuals o l'assertivitat sexual. Es tracta d'una eina útil per a estudiants i professionals de la salut, així com per a investigadors en sexualitat humana.