Per als nens amb trastorns de tipus autista, la majoria d'ells també afectats de diversos graus de dificultat en l'aprenentatge, el món sol ser un lloc desconcertant i fins i tot amenaçador. No obstant això, i malgrat les seves discapacitats, si es coneix la naturalesa dels seus problemes se'ls pot ajudar a desenvolupar-se millor a la vida. Aquesta guia explica com perceben la realitat dels nens autistes, les raons de la seva conducta anòmala i de les seves resistències als canvis, i els motius pels que necessiten un entorn organitzat i estructurat amb una determinada rutina diària. Descriu detalladament els canvis que es produeixen amb l'edat, així com les maneres en què se'ls pot ensenyar a desenvolupar habilitats bàsiques, millorar la comunicació i ampliar la seva experiència social.