Aquest llibre ofereix una revisió actualitzada i una exposició sistemàtica de les teràpies de tercera generació en la qual es combina la fonamentació filosòfica i teòrica amb l'aplicació pràctica. A més de la posada al dia, el llibre ofereix una posició crítica i raonada sobre el model mèdic i el cerebrocentrismo que envaeixen la clínica, amb base en una perspectiva contextual.

El to, els coneixements i la saviesa posats en joc fan el llibre atractiu per clínics de diferents enfocaments. Per als estudiants serveix d'entrada al món clínic amb criteri raonat sobre els debats i controvèrsies en psiquiatria i psicologia, a més de conèixer les teràpies contextuals.