La tipologia clàssica d'abusos sexuals, encara vigent, inclou únicament els abusos sexuals i oblida altres formes molt greus de maltractament infantil al camp de la sexualitat com són no acceptar o castigar els menors per problemes d'identitat sexual o transsexualitat i als menors homosexuals , involucrar les nenes en matrimonis concertats, explotar sexualment menors a la prostitució o en la producció de pornografia infantil, mutilar sexualment menors, i totes les formes de negligència en el camp de l'educació i la protecció de riscos. Aquesta obra aborda totes aquestes formes de maltractament des d'un nou enfocament en el tractament dels abusos sexuals, tant en la prevenció com en la detecció i en les intervencions professionals amb les víctimes i amb les seves famílies.