La Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT) pertany al que s'ha anomenat teràpies de tercera generació que suposen una revisió dels plantejaments cognitiu-conductuals vigents fins no fa molts anys. L'ACT s'assenta seus fonaments teòrics AL contextualisme funcional i en la teoria del marc relacional, el que implica un canvi radical en la consideració dels elements del comportament humà, que ja no són analitzats en el seu particular individualitat sinó quant elements que formen part del context en el qual té lloc la pròpia conducta.

En l'àmbit de la pràctica terapèutica, la seva aportació fonamental és la despatologització de l'experiència humana. Viure no és una malaltia, per dura que sigui la realitat; el veritablement patològic consisteix a renunciar a les pròpies vivències i experiències vitals, l'evitació vivencial. D'aquesta manera, l'ACT es converteix en una invitació a la vida, a la realització personal a través de la pròpia trajectòria vital.

El seu objectiu terapèutic és el desenvolupament de la flexibilitat psicològica a la qual estan enfocades les diferents tècniques i eines recollides en aquest manual. Els seguidors de diferents enfocaments terapèutics -Teràpia Narrativa, Teràpia Gestalt, Psicoteràpia Analítica Funcional, PNL, Focusing, Mindfulness, Logoterapia, etc.- trobaran en aquesta obra moltes tècniques i conceptes que els resultaran familiars. L'ACT, però, és un enfocament diferent que pot enriquir la pràctica terapèutica dels professionals de tendències molt diverses.

En el pla operatiu, el present manual aporta gran quantitat de materials diagnòstics i de seguiment d'aplicabilitat immediata i aborda, a més, la situació vivencial del propi terapeuta en el transcurs de la teràpia, els seus dubtes i temors. Proporciona una visió clara de la relació terapèutica mitjançant abundants transcripcions de sessions i aporta exemples concrets de motivació terapèutica mitjançant metàfores i altres tècniques pròpies de l'ACT.