Aquest llibre proporciona als professionals dels recursos humans una visió teoricopràctica dels principals temes inclosos en la disciplina de Psicologia del Treball, abordats des del punt de vista del professional tant d'organitzacions públiques com privades. A més, s'aporten idees i tècniques basades en models científics que han demostrat la seva utilitat en el camp aplicat.

Santiago Pereda Marín és professor emèrit, Francisca Berrocal Berrocal és professora col-laboradora i Miguel A. Alonso García és professor contractat doctor, tots ells a la Universitat Complutense de Madrid. Així mateix, tenen una dilatada experiència en docència, recerca i assessorament a organitzacions tant públiques com privades en les àrees de Psicologia del Treball i gestió de recursos humans.