El passat 30 de gener es va celebrar una jornada sobre el futur dels serveis socials municipals davant la reforma de l’administració local, organitzada pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC), el Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya (CEESC) i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

La jornada va néixer arran de l’aprovació de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que es posarà en marxa al desembre de 2015 i que estableix canvis molt importants pel que fa als serveis socials locals.

Alguns dels canvis destacats són: la reducció de les competències en serveis socials municipals, transferint aquestes a les comunitats autònomes i a les diputacions, priorització de la gestió privada, control pressupostari i financer dels serveis, i supressió d’entitats locals, amb la consegüent eliminació de llocs de treball i de serveis oferts a la ciutadania. S’han presentat més de 2000 recursos d’inconstitucionalitat contra la LRSAL per part d’institucions del món local que encara estan pendents de resolució.

Durant la benvinguda a la jornada, Rosa Monreal, vocal del CEESC va destacar la importància del paper dels professionals per fer de pont entre les persones i l’administració. Josep Vilajoana, degà del COPC, va fer èmfasi en què els col·legis professionals han d’unir forces i estar als processos legislatius i continuar treballant per lluitar contra aquestes desigualtats. Núria Carrera, degana del COTSC, que va parlar de compromís, de drets de la ciutadania i de l’important que és treballar des de la proximitat.

Rafael Jiménez Asensio, soci d’Estudi.com, i catedràtic de la Universitat UPF va fer un anàlisi legal de les implicacions de la LRSAL i la LGL als Serveis Socials Bàsics. Mònica Algueró, Vicepresidenta de la Secció de Psicologia de la Intervenció Social del COPC va ser l’encarregada de moderar el col·loqui. Asensio va destacar el caràcter complicat de la llei, i que segons la seva opinió és impossible que es porti a terme i creu que finalment no arribarà a materialitzar-se. Entre altres coses, el que va comentar Asensio, és que amb aquesta llei la despesa seria més gran que l’estalvi que es pretén i que per això no és una bona llei.

L’anàlisi econòmica la va portar a terme Francesc Carulla i Gratacós, interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que va destacar les pressions que sofreixen els ajuntaments per part de l’administració central. També va parlar dels costos de la LRSAL i altres aspectes financers. Per la seva part, Salvador Lara Navarro, Responsable d’Acció Sindical del Sector de l’Administració Local de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO i Laura Pelay Baragalló, Secretària d’Estat del Benestar i Treball de la UGT van parlar de les conseqüències laborals de la llei. Una dada important que es va donar és que si la LRSAL arriba a aplicar-se, suposarà la pèrdua de 40.000 llocs de treball.

Toni Vilà Mancebo, docent i investigador de l’IGOP en l’àmbit dels serveis socials, i Mercè Ginesta Rey, membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del COTSC van fer un repàs històric dels Serveis Socials Municipals i van fer una proposta de treball pel futur dels serveis socials. Es va destacar el paper proactiu que han de tenir els professionals per fer propostes als organismes públics i la necessitat d’un canvi de paradigma aprofitant les sinergies creades entre col·legis professionals per lluitar conjuntament.

Per últim, Miriem Solsona, vicepresidenta del CEESC i Núria Carrera, degana del COTSC van realitzar la cloenda de l’acte, emfatitzant, un cop més, la importància de la cohesió entre els professionals i la ciutadania per lluitar contra les injustícies en matèria de serveis socials.  

Més informació a twitter amb el hashtag #ReformaLocal i #ServeisSocials