Les primeres versions al castellà traduïen l'attachment theory de John Bowlby com "teoria del vínculo", substituïda després per "teoria del apego" que potser té ressonàncies menys pristines. De fet la llegua anglesa va fer seu, allà pel segle XIV, el mot francès attachement que té el sentit etimològic d'enganxar fortament i que serveix per designar l'afecte o l'interès per una persona o un lloc però que també pot designar una història galant. "D'où vient l'attachement qu'on a pour les confesseurs?", exclamarà l'experta Madame de Sevigné Afecte, inclinació, estima o un aferrament de rotunda sonoritat són possibles traduccions al català.

Mario Marrone, format en medicina psicosomàtica i en les medicines orientals exerceix com a psiquiatra, psicoterapeuta i psicodramatista. L'editorial Psimática acaba de publicar el seu Apego y motivación. Marrone considera que la teoria de l'aferrament pot aplicar-se tant a teràpies individuals com grupals, de parella o familiars, i que és possible combinar-la amb teràpies sistèmiques o gestàltiques, psicodramàtiques o psicoanalítiques. Un plantejament plenament actual en aquests temps de pensament feble.

Vuit capítols. El primer per explicar-nos que la teoria de l'aferrament és una teoria coherent per contribuir a explicar la motivació, la personalitat, l'ansietat, les defenses o el self. Dedica el segon capítol a explicar l'evolució de les conductes d'aferrament i el tercer a les respostes empàtiques. Els capítols dedicats a motivació, pensament i memòria tanquen el llibre amb un digne exercici de sincretisme que confirma la bibliografia, bàsicament anglesa.

Apego y motivación és un llibre que suma perspectives diferents i punts de vista complementaris sense dedicar més espai del necessari a cada fil obert de manera que la teoria avança a bon ritme fins a crear una xarxa relacional plena d'evocacions que atrapa el lector en la seva polièdrica organització.