Com que els llibres dedicats al tractament psicològic de la gent gran són poc habituals no té res d'estrany que Psicoterapia geriátrica del psiquiatre mexicà Miguel Krassoievitch es segueixi reeditant vint anys després de la seva primera edició.

Certament és un llibre força complet que està organitzat en dues parts. A la primera ens explica detalladament les característiques principals atribuïdes a la vellesa: els aspectes socials i legals, els elements psicològics i psicodinàmics de l'envelliment; el dol i la mort; l'eutanàsia i les psicopatologies pròpies de la vellesa. La segona part està íntegrament dedicada a les psicoteràpies possibles, siguin cognitives o psicodinàmiques, individuals o en grup, conductistes o psicodramatistes. Potser només la psicoanàlisi de Freud sembla provocar certa prevenció en el doctor Krassoievitch.

Psicoterapia geriátrica és una eina de consulta i d'estudi útil pels psicòlegs que treballen a geriàtrics i també pels treballadors socials o els responsables de llars perquè parteix del deteriorament dels organismes dels humans pel pas dels anys, no dels que busquen la mort a la manera del cònsol de Malcolm Lowry. En una futura nova edició potser convindria actualitzar la bibliografia i reflectir els canvis legislatius, socials i organitzatius que s'han produït en els darrers anys.