El lector de La pérdida de lo humano haurà de rodejar alguns entrebancs previs. Un títol poc afortunat, l'impersonal subtítol: el modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferencia, la futurista i antiquada portada de color gris plom... I encara hi haurà d'acostumar-se a una manera de citar la bibliografia, posem per cas: Huxley (2002), que confon primera edició amb any d'edició de la traducció que usa l'autora.

Lilerni Irizar (Bergara, 1965) té un recorregut professional no gaire freqüent: és treballadora social i la seva feina en els equips socials de base va portar-la a doctorar-se en filosofia amb una tesi titulada "La cuestión de la subjetividad y de la enfermedad. Un ejemplo: el VIH/Sida".

La pérdida de lo humano comença amb un comentari del conegut “Un món feliç” de l'anglès Aldous Huxley que té la notable virtut de ser orginal i que usa per reflexionar sobre la felicitat que el cientisme proposa com ideal de l'ésser humà. “El pavelló dels cancerosos” d'en Solschenizyn li permet reflexionar sobre el dolor i la malaltia, les transformacions que provoca en els humans i la relació real entre el professional de la salut i el pacient. La tercera part del llibre s'ocupa de la burocratització creixent amb què els professionals tracten el dolor i el malestar segons la manera “normal” d'entendre la normalitat.

Plana per tot el llibre el debat epistemològic sobre les diferents maneres d'entendre la ciència així com la recuperació, poc habitual en aquests temps, del neokantià Ortega y Gasset qui de jove va ser professor de psicologia i lògica.

La pérdida de lo humano corre el risc de passar desapercebut quan, en realitat, pels temes que tracta metges en general, psiquiatres, psicòlegs i diplomats socials poden trobar-hi elements més que suficients per reflexionar sobre la seva pràctica diària. Com que, a més, Liiorni Irizar empra una bibliografia actual i escriu de manera agradable i ben trabada la lectura de La perdida de lo humano permet gaudir d'estones de lectura feliçment entretingudes.