Un llibre dirigit a totes aquelles persones que pateixen un trastorn obsessiu de menor o major gravetat, als seus familiars i a tots aquells terapeutes, metges o psicòlegs que tracten aquests pacients.

Està escrit en un llenguatge fàcil i accessible que permet entendre com s'origina, s'enquista i es pot arribar a dissoldre aquest trastorn.