La tasca del terapeuta amb nens i adolescents demanda, en nombroses ocasions, conèixer i adaptar tècniques, procediments i estratègies que han estat ideades per als adults, a més de dominar aquelles desenvolupades específicament per a aquesta població. Per això, la formació del clínic dedicat a l'atenció a la infància i l'adolescència ha de ser específica i diferenciada. En aquesta obra s'explica, de manera aplicat i senzill, com utilitzar les tècniques cognitiu-conductuals tradicionals i recents en la població infantil i adolescent, suggerint possibles complicacions i les seves solucions. A més, s'inclouen recursos bibliogràfics, informàtics i comercials d'utilitat per al lector. En el llibre han participat autors amb àmplia formació acadèmica i clínica amb nens i adolescents que actualitzen i narren com aplicar les tècniques a través d'un llenguatge directe.