La escenoteràpia empra la dramatització amb finalitats terapèutiques i educatius. Aquest efecte terapèutic consisteix en que, en dramatitzar, un entra en contacte amb els propis conflictes latents de forma atenuada. Tal com l'espectador es lliura sense por als processos psicològics que ocorren en l'escenari oa la pantalla, o com el nen que interactua amb la realitat a través del joc, la dramatització compleix també una funció d'expressió, autoconeixement i apaivagament dels conflictes i pors latents.

El teatre pot tenir una funció terapèutica, fins i tot preventiva, a l'escenificar una mena de somni o un joc, a través del qual s'estimulen processos de projecció i reintroyección d'aspectes dissociats de la personalitat, facilitant així la integració personal i la maduració emocional. El fet de permetre expressar el patiment i convertir-lo, per així dir-ho, en una «obra d'art» personal, pot contribuir a disminuir les ansietats i recuperar les capacitats creatives, donant una coherència unificadora a la diversitat de personatges que constitueixen el nostre self. La escenoteràpia pot aplicar, per tant, a qualsevol àmbit de la relació assistencial que busqui integrar la complexitat de la persona.

Aquesta obra exposa de manera profunda i assequible les bases teòriques i pràctiques de la escenoteràpia, especialment aplicada amb nens, adolescents i joves. De la mà de diversos professionals especialitzats, engloba els diferents àmbits d'aplicació d'aquesta disciplina, il·lustrant-los amb nombrosos exemples i procediments terapèutics.