Avui dia ens trobem envoltats d'una gran quantitat d'informació en els més diversos suports. No obstant això, el codi escrit contínua ocupant un lloc essencial en la transmissió de missatges; a causa d'això és necessari per a tots nosaltres el adquirir o perfeccionar una correcta tècnica lectora que ens proporcioni eficiència. Referent a això, entenem per eficiència una lectura ràpida que en conseqüència permeti una correcta comprensió del llegit.

És aquest l'objectiu d'aquest manual que, al llarg dels seus nou capítols aprofundeix en aspectes com el procés lector, els factors que influeixen en la lectura, la comprensió, etc.