L'obra es divideix en dues parts. La primera exposa un procediment per mesurar l'eficiència lectora (velocitat i comprensió). A la segona s'utilitza aquest procediment per contribuir al desenvolupament de les habilitats lectores.

S'inclou una col·lecció de proves per mesurar el rendiment en lectura des de primer curs de primària fins a persones adultes. Aquestes proves es completen amb els barems de velocitat lectora per a tots els nivells educatius.

Per a potències la lectura en tots els nivells educatius es proposa el Projecte LEA (Lectura En Assignatures). Això vol dir introduir canvis en la dinàmica de classe que permetin centrar-se en l'aprendre a aprendre, prenent com a base la lectura. Una concreció que presentem és el Programa LEA-ESO (Lectura En Assignatures d'Ensenyament Secundari Obligatori).