Partint de les concepcions que els professors poden tenir sobre l'aprenentatge i tractant d'aclarir algunes de les controvèrsies sorgides al voltant del concepte «aprendre a aprendre», en aquesta obra es desenvolupa una proposta per implementar el «aprendre a aprendre» a l'aula. S'ha estructurat atenent els principis de l'aprenentatge autoregulat i es proporcionen a l'educador estratègies per saber com pot ajudar l'alumne en el processament de la informació i fer que el mateix participi de forma activa per autoregular el seu aprenentatge. El llibre és d'utilitat per a docents de diferents etapes educatives i està dirigit també a estudiants de titulacions de grau i màster vinculades a l'àmbit de l'educació.