Els adults tenim clar que conèixer com ens sentim en diferents situacions ens ajuda a triar cap a on volem dirigir-nos i què volem fer, però això és més complicat de gestionar per als nens i els joves.

Aquesta obra ofereix pautes tant teòriques com pràctiques que ajuden a comprendre l'àmbit de les emocions i les seves aportacions al desenvolupament humà en general i al desenvolupament infantil i juvenil en particular. Per a això, s'analitza la naturalesa més teòrica de les emocions i la seva avaluació, es planteja la importància de les emocions en el desenvolupament de la persona i es descriu la seva influència en el sentiment de benestar en la infància i la joventut. Finalment, per ajudar a conèixer el seu món emocional a nens i joves, es realitzen propostes d'activitats i jocs. S'ofereixen diferents programes la base principal es basa en la mobilització d'emocions.

Així, poden trobar-se programes basats en la importància del joc-videojoc-joguina en la infància, programes per al desenvolupament de competències emocionals i prosocials en la infància i adolescència, i programes per al maneig de conductes de violència juvenil.