L'organització d'empreses, instrument principal de la direcció, ha sofert una evolució constant i pràcticament radical en els últims 30 anys. Les Tic?? s han contribuït de forma substancial al canvi, modificant profundament els conceptes i forma de l'organització clàssica. L'empresa per ser competitiva ha de contar amb una divisió del treball (organització) que la faci dinàmica, col-laborativa i impulsi a la innovació i creativitat. En aquest llibre no només es repassa la història de l'organització d'empreses sinó que aporta també una proposta actual de cap a on caminen les noves formes de divisió del treball, establint les pautes dels nous models d'organització. És un llibre del qual no només obtindran utilitat pràctica els estudiants de les matèries empresarials sinó també tots aquells directius que es vegin en la cruïlla i necessitat de transformar la divisió del treball en la seva empresa.