El contingut d'aquest llibre s'ha desenvolupat amb el propòsit de servir d'orientació, ajuda i guia a docents, educadors, investigadors, altres professionals i pares interessats en la temàtica, així com a l'alumnat que cursa titulacions vinculades a l'educació, la psicologia, treball i educació social, que busquin conèixer pautes de detecció i actuació, des d'una perspectiva inclusiva, amb nens i nenes d'educació infantil. En l'obra s'exposen les aportacions dels estudis duts a terme en l'àmbit psicològic i educatiu. El que es persegueix en tot moment és l'aplicació d'aquestes investigacions a la pràctica diària. Això es reflecteix en les activitats incloses en cada un dels capítols que el conformen i que necessiten de la lectura detinguda del manual per a la correcta resolució. Tots els autors són bons coneixedors de les matèries que han desenvolupat, el que donarà confiança al lector sobre els punts de vista que defensen i sobre les propostes o pautes d'actuació suggerides, l'única meta és aconseguir un desenvolupament més funcional dels nens i de les nenes amb alteracions visuals, auditives, motores, intel-lectuals o comportamentals. Els autors ressalten la importància de la detecció primerenca i l'actuació immediata per, aprofitant la gran plasticitat present en aquests anys, prevenir o ajudar a evitar problemes en el futur. En l'obra també s'expliquen les aportacions de la tecnologia sobre aquest camp, que sens dubte són recursos de gran ajuda i imprescindibles en tots els nivells de l'ensenyament.