La bulímia nerviosa és un trastorn del comportament alimentari caracteritzat per un patró de afartaments i conductes compensatòries, associat a una preocupació excessiva en relació a la imatge corporal i el pes. S'estima que afecta un nombre elevat de dones però, atès que no té moltes manifestacions externes, en la majoria dels casos passa desapercebut.

El tractament d'aquest trastorn requereix l'aplicació de diverses tècniques psicològiques i intervencions dietètiques, sent, igual que les altres alteracions de comportament alimentari, com l'anorèxia o el trastorn per afartament, un repte per als professionals de la salut. A més, en bulímia nerviosa les habituals comorbiditats solen complicar la intervenció terapèutica.

Aquest llibre és una guia terapèutica d'ajuda al professional de la psicologia que afronta un cas de bulímia nerviosa amb un enfocament eminentment pràctic. S'ha estructurat per sessions establint un pla d'intervenció complet amb objectius, tècniques i materials que es poden utilitzar amb un o una pacient afectat o afectada per aquest problema.