Aquest llibre pretén respondre a certes preguntes que en un moment de la nostra vida se'ns poden presentar sense resposta: «em sento insatisfet amb mi mateix, em falta alguna cosa, però què?»; «¿Per què fracàs repetidament en les meves relacions de parella?»; «¿Per què tinc por ?, a què?»; «¿Per què em falta sempre temps?» ...

Aquest assaig divulgatiu consisteix en un viatge per la ment humana. I què millor que un bon GPS per guiar-nos a través del viatge? Descriurem el GPS de la nostra ment, els «satèl-lits» que li proporcionen informació i els senyals que rep. Si els senyals són adequades, el GPS humà traçarà un bon full de ruta que ens permetrà desplaçar-nos adequadament al llarg dels quatre punts cardinals: Nord (relació amb nosaltres mateixos: autoestima); Sud (relació amb els altres: parella, amics, família); Aquest (relació amb els diners); Oest (relació amb el temps). Però si els senyals emeses no són les oportunes, els quatre punts cardinals resulten mal configurats, pel que la nostra vida no discorrerà cap al benestar i una felicitat raonable, sinó cap a la infelicitat i el patiment.

Cada capítol descriu un punt cardinal i conté una explicació teòrica i una sèrie de casos clínics que il-lustren aquesta explicació. Al final del llibre, i a manera d'epíleg, s'exposa com va acabar la història de cada un d'ells.