La psicologia positiva s'interessa de forma científica per la plenitud i el benestar de les persones i dels organismes, més que pels seus problemes i patiments. Aspira a considerar la base d'una ciència de la felicitat. L'autor ens proposa passar de la teoria a la pràctica. Doncs és cert, la felicitat està al nostre abast i només depèn de nosaltres agafar al vol i conservar-la. Per a això, nombrosos exercicis ens ensenyaran a dirigir-nos cap el positiu, a valorar el que de millor hi ha en nosaltres o en els altres
I a practicar la gratitud i la generositat, no per salvar la nostra ànima, sinó perquè els seus efectes sobre el nostre desenvolupament estan garantits. Els exercicis, cites, jocs, tests i uns dibuixos humorístics molt eloqüents ens ajudaran a reintegrar les paraules plaer, felicitat, satisfacció, serenitat, emocions agradables ... al nostre vocabulari i a experimentar uns mitjans directes i eficaços per ser feliços. Un quadern molt eficaç per desenvolupar la nostra propensió a la felicitat.