El dilluns, 27 d’abril es va celebrar l’habitual Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades i una Junta General Extraordinària, en la qual es va aprovar el Reglament de Societats Professionals i la compra del nou local de Girona.

L'existència d'aquest Reglament és una obligació legal per tots els col·legis professionals i està prevista a l'article 25 dels Estatuts del COPC. Va estar aprovat per unanimitat

Podeu consultar el document provisional sobre el Reglament de Societats Professionals al web del COPC (heu d’accedir a la vostra àrea privada).

El local de Girona suposa una millora de les instal·lacions, que des de fa temps no s’adeqüen a les exigències de la delegació, ja que l’actual seu té barreres arquitectòniques, l’espai és petit i hi ha falta de seguretat. Aquesta compra no suposarà cap despesa extra pels col·legiats, ja que el COPC disposa d’un fons per fer les reformes pertinents al nou local.

A la Junta General Ordinària es va aprovar l’acta de la junta anterior, celebrada el 15 de desembre de 2014.

Josep Vilajoana, degà del COPC, va fer un repàs de l’any 2015 i dels projectes iniciats al 2014, en el qual va destacar el procés de revisió de l’organització i també la millora de la base de dades de col·legiats. S’estan posant procediments en marxa per millorar la gestió diària i la imatge del COPC.

Anna Carmona, tresorera del COPC, va parlar de les millores tecnològiques. S’implantarà un nou programa de gestió col·legial més eficient, que estalviarà temps i recursos, ja que l’actual programa ha quedat obsolet.

Durant la Junta també es va parlar de les diferents comissions creades recentment, dedicades a millorar els serveis pels col·legiats. S’ha creat una comissió de treball juntament amb la Fundació Galatea que aborda la salut dels psicòlegs. Segons diversos experts, el 10% de la població té o ha tingut algun problema de salut mental i els psicòlegs no són aliens a aquesta problemàtica.

Al gener de 2015 es va crear una comissió de cultura, ja que l’art i la creativitat sempre han estat molt lligats a la psicologia. El pròxim 8 d’octubre i amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental s’està organitzant un concert solidari en el qual grups catalans versionaran cançons de músics famosos que han patit o pateixen un trastorn mental i als quals la música els ha servit per canalitzar el seu malestar. Els diners que es recaptin durant el concert seran destinats a la PsicoXarxa Solidària, una iniciativa del COPC que ofereix assistència psicològica a preu reduït a persones que per la seva situació econòmica no es poden permetre pagar la teràpia.

Una altra comissió creada darrerament és la comissió sanitària. S’està treballant amb les universitats i les associacions científic-professionals de la psicologia clínica les vies de formació, acreditació i implantació de la psicologia en l’àmbit sanitar.

Ricard Cayuela, vicedegà primer del COPC, va parlar de la comissió d’intrusisme i males pràctiques, que a nivell autònomic i estatal està començant el seu trajecte.

El degà va recordar també el reconeixement dels 25 anys o més de col·legiació que es va celebrar el passat 24 de febrer amb motiu del dia del patró de la psicologia, afirmant que és un acte que tindrà continuïtat en el futur.

Es va aprofitar també per recordar que el pròxim 19 de juny es celebren les eleccions territorials.

La memòria d’activitats es va aprovar sense cap vot en contra ni cap abstenció.

A continuació es va passar a l’aprovació dels estats comptables corresponents a 2014. Anna Carmona va explicar els diferents gràfics corresponents a despeses i ingressos de l’any passat. Destacar que hi ha hagut més ingressos pel registre sanitari però que s’ha millorat molt en els ingressos per altres vies com la formació. El tancament de l’any ha estat positiu i el COPC té una situació financera estable.

Els estats comptables van ser aprovats amb cap vot en contra i 3 abstencions.