El Centre de Salut Mental de Sant Joan de Déu de Cornellà ha creat el Tractament grupal de regulació emocional i interpersonal per a víctimes de la violència domèstica (TREI) i que s'inspira en el Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (Stair) creat per la doctora Marylene Cloitre. La senyora Cloitre és directora de l'Institute for Trauma and Stress al Child Study Center de Nova York i especialista en traumes i violència domèstica. La seva pàgina web ens explica que el programa Stair es basa en la teràpia cognitiva conductual.

Tratamiento grupal de regulación emocional e interpersonal para ninos y adolescentes conté una descripció de les bases teòriques del sistema terapèutic i recull les fitxes i els documents per aplicar el TREI.

El TREI té un plantejament grupal i utilitza objectes intermedis en la dinàmica de les sessions amb la qual cosa els pacients tenen menys dificultats per parlar i participar, ja que no han de reviure les experiències traumàtiques seguint un enfoc psicodinàmic, ens explica el Doctor Garcia Ibañez en la seva introducció al llibre.

El TREI s'aplica durant 12 sessions de 75 minuts i consta de dues versions: Una per nens de 8 a 11 anys i una segona per adolescents d'entre 12 i 17 anys. Les dues versions contenen tres grans seccions: reconeixement i verbalització de les emocions, com aprendre a usar les emocions i com relacionar-se bé amb els altres. Tratamiento grupal de regulación emocional i interpersonal explica detalladament que cal fer a cada sessió segons uns objectius prèviament definits i quan de temps cal dedicar a cada una de les activitats recomanades de manera que el terapeuta se sentirà ben acompanyat en tot moment. Si de cas, la figura del «director» que és una funció aliena al grup pot crear alguna dificultat en la seva aplicació.

El CD que acompanya el llibre permet reproduir els fulls de treball tantes vegades com calgui de manera que l'aportació del grup encapçalat per Fernando Lacasa al treball amb persones que han patit situacions de violència domèstica pot ser àmpliament difós com és la intenció dels seus creadors.

Pels professionals interessats en el tema no deixa de ser enriquidor constatar que les tendències psicodinàmiques europees seguidores de Bowlby en les quals s'inspiren explícitament els creadors del TREI i el cognitivisme americà cada dia troben més punts de contacte.