Juan Luis Linares és psiquiatre i psicòleg. Terapeuta familiar ha presidit durant molts anys la European Family Therapy Association. També és professor de psiquiatria a la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Unitat de Psicoteràpia i de l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. És compilador del llibre Prácticas alienadoras familiares. El Síndrome de Alienación Parental reformulado que edita Gedisa a la seva prestigiosa col·lecció de teràpia familiar.

Els treballs que formen el volum s'agrupen en tres seccions. La primera explica les bases teòriques que justifiquen la síndrome d'alienació parental. El paper del pare i de la mare en tal síndrome que va il·lustrat amb un bon grapat de casos pràctics queda descrit a la segona part. La descripció de les aplicacions pràctiques d'aquesta suggerent teoria en estats tan diversos com Itàlia, Espanya, Xile o Perú tanca el volum que va acompanyat d'una completa i actual bibliografia.

Entre els treballs recopilats destaquem Estudio cualitativo de una família, presentat per Cristina Günther, Anna Vilaregut i el mateix Juan Luis Linares. Combina les referències cultes, de Kundera, per exemple, amb la transcripció de vinyetes clíniques que mostren la dificultat de seguir les tipologies generalistes per mostrar la particularitat de cada cas i els avantatges dels enfocaments narratius.

En conjunt un llibre que vol rectificar els amors descarrilats per a la millor protecció dels fills i que tindrà utilitat pels professionals que practiquen la psicologia forense.