A meitat de l'any 2015 els trasbalsos locals, nacionals i internacionals, continuen generant tant inquietud com esperança. L’estiu ens confirma un canvi climàtic en el qual fins i tot s’involucra el papa Beroglio després de la resistència afavoridora de la cura pel medi ambient de quasi tots els Estats. Aquest canvi climàtic semblaria que definitivament trasllada el calorós mes d’agost d’antuvi, a un Juliol cada vegada més “d’autèntic forn”, on encara la majoria dels ciutadans estan preparant les seves vacances. Unes vacances que seran previsiblement menys caloroses de l'habitual, i fins i tot mullades doncs el clima més plujós del setembre en bona lògica es trasllada al mes que ara entra.

D’aquests sis últims mesos podem destacar alguns fets que incideixen directament sobre la professió. El primer és la catàstrofe aèria dels Alps que per primera vegada posa sobre la taula que els accidents a banda de les fallades tècniques i dels errors humans, es poden atribuir també directament a la voluntat humana de posar fi a la pròpia vida, tot i endur-se'n un munt de persones. Aquesta nova causa d’una catàstrofe, confirmada esfereïdorament per un munt d’informacions i proves que inclou la deixadesa dels responsables, posa en causa diferents llistons de praxi professional: el primer els dels organismes que gestionen els transports i que defugen més enllà de la malaltia orgànica, els controls bàsics sobre estat mental. No fa tants anys que una metgessa que teclejava un ordinador tancat sense que ningú gosés donar l’alarma, va acabar amb la mort a ganivetades per part de la metgessa d’un pacient de l'hospital.

Immediatament després del Germanwings, el manifest fet per el COPC, àmpliament publicat per la premsa, alertava sobre la manca d’atenció a la salut psicològica – reconeguda per l'OMS -, per part dels controls sanitaris. Aquest succés alerta sobre un camp d’actuació propi dels professionals de la psicologia, en tant que experts en valoració predictiva de la conducta humana.

En conseqüència el COPC després d’haver tractat aquest terrible esdeveniment en la nostra seu amb els principals actors implicats es proposa dues accions:
  1. La creació d’un comitè per l’estudi en Psicologia aplicada a les crisis i emergències, comitè que fomentarà la creació en el COPC d’una Secció d’emergències de caràcter transversal.
  2. Abordatge comú dels àmbits on es desenvolupa o no, la intervenció de professionals de la psicologia en la valoració predictiva de la conducta humana

Paral·lelament al procés en curs de l’acreditació en Psicologia del Treball i les Organitzacions, confirmen la primera aprovació de l'acreditació en Psicologia del Trànsit i la Seguretat, així com el conveni per exportar aquest model a dos Col·legis autonòmics nacionals.

El Consell Social recupera el 4 de Novembre una enriquidora trobada per tal d’actualitzar-la; “La ciutat Viscuda 22 anys després”- 4 de Novembre Ateneu Barcelonès. Tanmateix, ben aviat el Psiara descriurà les accions emprades pel Comitè d’intrusisme contra les diferents variants de fer de psicòleg-oga sense ser-ho. Paral·lelament el COPC obrirà un nou curs de formació per l’habilitació de professionals de la psicologia en diagnòstic preventiu de la portabilitat d’armes pels cossos policies i de seguretat.

El setembre conclourà el procés de reorganització de la plantilla del COPC que permetrà posar definitivament en marxa ambiciosos projectes ja dissenyats sobre pre-col·legiació, formació online, i altres que ens reservem a raó del tancament d’acords que suposen.


La Junta de Govern