El passat 15 d’octubre es va celebrar la II Jornada de Música i Medicina. Musicoteràpia en oncologia, organitzada per l’Institut Català de Musicoteràpia. Josep Vilajoana, degà del COPC, va assistir a la jornada, participant en la inauguració com a convidat.

Núria Escudé, directora de la jornada, va donar la benvinguda als assistents, i en el seu discurs va comentar que s’ha d’apostar per noves formes d’abordar la musicoteràpia. Lourdes García Salvador, directora d’infermeria del PSMAR, va parlar dels grans resultats de la musicoteràpia no només aplicada a pacients, sinó també als professionals. Per la seva part, Joan Berenguer, director general SFB Grupo Mémora, va  fer esment de la importància de l’acompanyament al final de la vida i del que suposava per Grupo Mémora patrocinar un esdeveniment com aquest, en consonància amb els seus valors.  Per últim, Josep Vilajoana, va comentar la importància de les investigacions que posen en relleu l’efectivitat d’aquest tipus de teràpies i de demostrar que tant la música com la paraula tenen efectes positius en la salut de les persones.

Seguidament a la presentació de la jornada, Amy Clemens-Cortés, doctora en musicoteràpia de la Universitat de Toronto, va ser l’encarregada de dur a terme la conferència inaugural, en la qual va parlar sobre el final de les relacions a través de la músicoteràpia en cures pal·liatives.
“La mort té un significat per tots nosaltres, però mai pensem en ella com el final d’una malaltia terminal”, va iniciar el seu discurs Clemens.

Al 1999, Singer, Martin & Kelner, de Toronto, van fer un estudi sobre la qualitat de vida al final de l’existència. En el seu estudi deien que per rebre una adequada cura del dolor i dels símptomes i evitar la prolongació del dolor s’han d’enfortir les relacions amb les persones estimades. Clemens també va parlar del dol com una part essencial, considerant la importància del dol anticipatiu.

Segons Clemens el més important és la xarxa de relacions que tingui la persona. S’han d’expressar les emocions, però encara més important són les relacions amb familiars i amics. Hi ha 5 paraules que s’han de pronunciar perquè una relació finalitzi de manera adequada:
1-    T’estimo
2-    Gràcies
3-    Perdona’m
4-    Et perdono
5-    Adéu

A més d’aquestes paraules i els passos que s’han de donar per arribar a elles, l’any 2005 Dileo & Loewy van parlar de tres nivells de pràctica en el seu estudi, que comprenen el nivell de suport, el comunicatiu/expressiu i el transformador. Al primer nivell s’han de manegar els símptomes, disminuir l’agitació i incrementar la relaxació, per pal·liar el dolor. Al segon nivell, la música juga un gran paper, perquè és bona per mantenir la identitat i per reconnectar amb un mateix. Per últim, al tercer nivell, la persona ha de viure el dol anticipatiu i explorar idees noves sobre la mort i el final de la vida.

En la seva ponència, Clemens va posar alguns exemples de casos de pacients i les seves relacions de parella, o de mare i filla. Les tècniques utilitzades en les seves investigacions han estat eminentment narratives, fomentant també la creativitat dels pacients a través de la creació de peces artístiques com poemes, cançons, etc. Les seves últimes investigacions han estat qualitatives, reunint dades de les gravacions de les sessions i les entrevistes fetes a cada pacient. La musicoteràpia ha ajudat als seus pacients a trobar un alleujament al final de la vida, i expressar amb música sentiments cap a les persones estimades.