Els dies 20 i 21 de novembre es van celebrar a l'hotel H10 Marina, les II Jornades de Psicologia Positiva organitzades conjuntament pel Grup de Treball de Psicologia Positiva del COPC i la Societat Espanyola de Psicologia Positiva (SEPP). Després de l'èxit de la primera edició celebrada a Murcia i organitzada pel Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia i la SEPP, aquesta segona edició ha comportat la consolidació de les jornades i el creixent interès per la psicologia positiva.

Marisa Salanova, presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva, Maria Teresa Sánchez-Mora, secretària del COPC i Mariona Portell, vicedegana de la Universitat Autònoma de Barcelona van donar la benvinguda als assistents en la inauguració de l'acte. Salanova va destacar la necessitat de més investigació en el camp de la psicologia positiva, Sánchez-Mora va agrair la persistència del GT de Psicologia del COPC per organitzar les II jornades, destacant la gran quantitat de cursos que ofereix el COPC sobre resiliència i psicologia positiva en diferents àmbits. Per la seva banda, Portell,va destacar la importància del mètode científic i les investigacions en aquest camp.

Núria Mata, que va acudir en lloc de Lucia Ceja, ha fet viure una experiència de relaxació i consciència corporal a tots els assistents amb la pràctica col·lectiva d'atenció plena.

Seguidament, Antonio Cano Vindel ha presentat la conferència Estrès positiu i emocions, posant èmfasi en el fet que l'estrès no té per què ser negatiu, sinó que pot ser positiu en moltes ocasions. L'estrès es va començar a estudiar com un estímul o una resposta, però avui en dia s'estudia com un procés. Davant de certs estímuls la nostra conducta reacciona segons diversos estereotips, si l'estímul es produeix via cortical, es pot reaccionar d'una determinada manera en la qual aprendrem de manera cognitiva, en canvi si l'estímul ve per via amígdala, la resposta serà immediata i impredictible. La resposta fisiològica de l'organisme davant de l'estrès acostuma a passar de l'alarma, a la resistència i finalment a l'esgotament. Es valora l’estímul, es produeix una activació i finalment es produeix una reacció emocional. 

En certa mesura, l’estrès té conseqüències positives perquè ens dóna recursos per afrontar els problemes, en canvi quan l’estrès ens desborda i ens causa una contínua sensació d’alerta és quan es converteix en quelcom negatiu. El no saber com manegar les emocions fa que l’estrès augmenti.

Un dels camps que més s’ha estudiat és l’estrès laboral, ja que sovint la falta de recompensa per l’esforç realitzat crea un estat de malestar emocional. Algunes fortaleses de la personalitat com la curiositat, la persistència i la creativitat afavoreixen que l’estrès sigui positiu. Encara que hi hagi part genètica en la formació de la personalitat, es poden aprendre certes actituds adaptatives. Quan una emoció es repeteix en el temps acaba per convertir-se en afecte, ja sigui positiu com negatiu. Els afectes positius amb alta puntuació ens indiquen entusiasme, energia, alerta, interès i alegria i el baix afecte positiu està associat a la fatiga. En canvi els afectes negatius amb alta puntuació fan que predominin els sentiments d’ira, culpa, temor i nerviosisme. El baix afecte negatiu està associat amb un estat de calma i serenitat. Si canviem la nostra conducta i millorem el nostre autocontrol, la relaxació i la disminució de biaixos cognitius augmentarem les nostres emocions positives. Les emocions positives són molt importants perquè no només ens ajuden a generar benestar sinó també a manegar l’estrès.

En l'edició d'aquest any s'han donat a conèixer nous àmbits d'actuació, donant una visió integral de l'estat actual de la psicologia positiva amb diferents taules rodones, conferències, debats i tallers amb professionals de reconegut prestigi com Gonzalo Hervás, Francisco José Eiroa-Orosa, Carmelo Vázquez, Andrés Chamarro, Mª Eulàlia Portí, Mª Luisa Martínez, José Navarro, Javier Crespo, Elena Stepanova, Jordi Fernández, Cristian Ochoa, Raquel Albertín, Maite Sánchez-Mora o Montse Amorós, entre uns altres.

Es van donar tres premis als millors pòsters, el primer va ser escollit pels propis inscrits a les Jornades que van votar de forma anònima. Aquest premi va ser pel pòster titulat Happy School, Proyecto de Escuela Saludable de Pilar Zafra, Elena Muñoz, Merche Ventura i Marisa Salanova, de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. Els altres dos premis els van decidir el Jurat de les Jornades, i van ser pel pòster titulat: Rendimiento y motivación académica: eficacia de una intervención psicológica positiva de Anna Muro i Eric A. Vargas-Guzmán de la Universitat Autònoma de Barcelona i el pòster titulat: Beneficios del medio natural en la calidad de vida y el ajuste a la discapacidad visual: un estudio piloto de Luca Prats i Andres Chamarro també de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les conclusions d'aquestes Jornades han estat:

La importància de l'educació basada en les fortaleses, i en les competències emocionals i psicològiques.
La necessitat de seguir investigant sobre l'eficàcia de les intervencions psicològiques basades en la psicologia positiva.
La importància de donar a conèixer els resultats obtinguts a partir de la psicologia positiva a nivell institucional i polític perquè es vegi la importància de prevenir i cuidar el benestar psicològic de les persones.
La valoració crítica és indispensable per créixer i evolucionar i perquè permet tenir una visió més oberta i integradora de l'àmbit d'actuació.
La necessitat de seguir avançant i potenciar la investigació des de les Universitats i centres de recerca.

Amb motiu d’aquestes jornades, Josep Vilajoana, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, va realitzar prèviament una entrevista a Carmelo Vázquez, professor de psicopatologia de la Universidad Complutense de Madrid, i ponent de les jornades, que es pot veure a la videoteca del COPC.

Es pot consultar tot el que s’ha dit sobre les jornades a les xarxes amb el hashtag #IIJPPositiva2015