El passat 21 de desembre es va celebrar una Junta general extraordinària, en la qual es van aprovar diversos projectes.

Durant aquesta Junta es van ratificar els acords arribats amb la Fundació Galatea, amb la qual s’ha establert el programa PSYQUE, d’atenció a la salut dels professionals de la psicologia. S’han establert programes clínics d’assistència mèdica psicològica orientats a tractar malalties mentals o conductes addictives. També s’organitzaran tallers sobre hàbits saludables i estudis de salut. Durant l’any 2015 s’ha establert que la despesa sigui de 0 €, l’any 2016 la despesa serà de 20.000 € i l’any 2017 s’incrementarà fins a 50.000 €.

També es va aprovar el reglament dels espais d’acollida per afavorir la incorporació progressiva al COPC de noves generacions de psicòlegs. Una iniciativa que ja va néixer amb la Festa de la Psicologia Solidària celebrada el 2013, amb la creació del Comitè de Joves. La intenció és facilitar la incorporació al món laboral dels professionals més joves, amb la creació de la figura de precol·legiat.

El següent punt que es va aprovar va ser el reglament marc de les seccions professionals que han passat a tenir més representació a Junta de Govern, amb Guillermo Mattioli i Ma José Poza com a vocals del Consell Professional. El reglament s’ha adaptat als estatuts i ara s’està treballant també en el reglament dels grups de treball, que està previst que estigui finalitzat al gener. En consonància amb això, també es va presentar el reglament del consell professional que va ser aprovat.

L’últim punt que es va aprovar van ser les quotes col·legials, que s’han canviat per ajustar-les a la Llei de col·legis professionals. S’han dividit entre exercent i no excercent amb certes particularitats com exercent amb bonificació per maternitat, júnior, aturat, major de 70 anys o amb minusvalidesa o no excercent per voluntat pròpia o jubilació.

Entre la Junta General Extraordinària i la Junta General Ordinària, vam poder gaudir de la primera actuació del Cor del COPC, que van oferir un recital amb sis cançons nadalenques. Us recordem que si voleu participar en el cor, no teniu més que omplir aquesta butlleta i fer-la arribar a dircor@copc.cat.

En la Junta General Ordinària es va aprovar la Junta anterior, celebrada el passat 27 d’abril. També es va parlar dels projectes que s’han posat en marxa aquest 2015, que ha estat un any ple de canvis orientats a oferir un millor servei al col·legiat. Josep Vilajoana, degà del COPC, va parlar de la consistència de la professió, la cooperació entre els professionals i els diferents perfils que podem trobar entre els nostres col·legiats, que aporten riquesa al COPC.

Es va presentar el nou organigrama del COPC que contempla línies estratègiques com la visibilització de la professió als mitjans i en la societat, la millora de les TICs i la innovació, la creació d’una comissió sanitària per treballar conjuntament amb universitats i institucions, la lluita contra l’intrusisme, la diferenciació i especialització a través de les acreditacions, el foment de l’ocupabilitat, l’assessorament i supervisió professional a través de projectes com Atenea, la cultura com un dret i un bé social a través de la comissió de cultura, o la PsicoXarxa Solidària.

Seguidament es van aprovar els pressupostos per 2016. L’any que ve no s’incrementaran les quotes col·legials i es seguirà apostant per la contenció de les despeses, ja que tampoc s’incrementaran les assignacions a Junta de Govern.