El passat mes d'abril, es van dur a terme les I Jornades d'Atenció a la Diversitat: Planes individualitzats, organitzades per la Secció de Psicologia de l'Educació del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya). Una lògica continuació de les Jornades organitzades en el 2012 i 2013 sobre la mateixa temàtica.

En el context de l'actual preocupació per aconseguir una millora de la qualitat de l'ensenyament i de lluitar contra el fracàs escolar, creiem que és molt important assegurar una bona atenció a la diversitat dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). Vam voler centrar aquesta jornada en la reflexió entorn de l'elaboració de Plans Individualitzats (PI). Tots els professionals que treballem en l'entorn educatiu, mestres, psicòlegs, psicopedagogs, logopedes, etc., sabem de la importància d'aquesta eina per ajudar als alumnes amb problemes i, al mateix temps, de les dificultats i dubtes que ens sorgeixen en la seva concreció i posada en pràctica.

Per això, vam voler comptar amb la presència de representants de l'administració educativa i d'especialistes en diversos trastorns per reflexionar sobre els criteris d'actuació sobre aquest tema i presentar elements eminentment pràctics en l'elaboració de PI per a Dislèxia, trastorn per dèficit d'atenció amb/sense hiperactivitat (TDA-H), trastorns de l'espectre autista (TEA) i Altes Capacitats Intel·lectuals.

La sorpresa va ser quan, setmanes abans que es duguessin a terme aquestes jornades, va començar a haver-hi overbooking, és a dir, es van apuntar a venir a aquestes jornades moltíssims més professionals dels quals cabien a la Sala d'Actes del COPC. A causa d'això, des d'abans d'inaugurar aquestes primeres jornades sobre PI ja havíem decidit que es realitzaria una segona edició, doncs la demanda va sobrepassar nostres millors expectatives.

Així doncs, en primer lloc, després de la presentació d'aquestes primeres jornades per part del degà del COPC, Josep Vilajoana, i dels organitzadors de la Secció Educativa del COPC, vam tenir una conferència inaugural a càrrec de Carme Altés, Responsable del Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la qual es va presentar la manera de treballar amb nens amb NEE des del punt de vista del Departament d’Ensenyament. Posteriorment, Conxi Reig, pedagoga, terapeuta i logopeda, va dur a terme una conferència pràctica sobre com dur a terme plans individualitzats en els trastorns de la lectoescriptura (dislèxies, etc.). A continuació, Marta Díaz, psicòloga infanto-juvenil i coordinadora de l'àrea clínica de la Fundació ADANA, ens va explicar com realitzar PI en nens amb TDAH.

A la tarda, Milagros Valera ens va donar una conferència sobre com fer i aplicar PI en nens amb altes capacitats intel·lectuals (superdotats i talentosos). Finalment, Laia Peña, psicòloga i presidenta de l'associació MIRA’M, ens va introduir en l'àmbit dels nens amb TEA i com intervenir amb ells a les aules ordinàries.

Aquestes primeres jornades van finalitzar amb els organitzadors de les mateixes fent un breu resum de l'après, però, sobretot, amb una sensació d'haver tractat de manera exhaustiva el repte de com realitzar PI amb tot el ventall de nens amb NEE.

Per descomptat, quan vam tornar a tenir disponible la Sala d'Actes del COPC, que no va ser fins al 21 de novembre de 2015, vam repetir aquestes jornades, que ara ja eren les II Jornades d'atenció a la diversitat: Plans Individualitzats, comptant amb els mateixos ponents que en les Primeres Jornades i tractant els mateixos temes.

Cal comentar que en aquestes Segones Jornades, el COPC també va rebre moltes més peticions d'assistència de les quals van ser possible concedir, malgrat comptar amb l'ampliació de la Sala d'Actes.

La conclusió és evident: existeix una enorme demanda per part dels professionals que intervenen amb els nens amb NEE (psicòlegs, pedagogs, mestres, etc.) a les escoles per aprendre com intervenir amb ells mitjançant l'eina dels Plans Individualitzats, doncs sembla ser que és un àrea que encara es treballa poc en les nostres facultats. Per això, una de les principals conclusions extretes va ser que es requereix d'un aprenentatge més profund sobre els problemes que poden presentar els alumnes a les escoles i sobre els procediments que existeixen per treballar reeixidament amb ells, doncs a ningú se li escapa avui dia que amb una intervenció adequada, aquests nens amb NEE poden adquirir els aprenentatges necessaris per a una correcta escolarització i un posterior èxit en la vida laboral i social.


Carme Civit i Leopold Carreras, coordinadors de les “Jornades d'atenció a la diversitat: Planes Individualitzats”, membres de la Secció de Psicologia de l'Educació del COPC.