D'esquerra a dreta: Josep Gallifa, degà de Blanquerna, Miquel Oriol del GT de Psicoteràpia Integradora Humanista del COPC, Ramón Rosal, director de l'Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Humanista de Barcelona, i Dolors Líria, Vicesecretària del Copc
Els passats 19,20 i 21 de Novembre es va celebrar el I Congrés internacional de psicologia i psicoteràpies humanistes, organitzat pel Grup de Treball en Psicoteràpia Integradora Humanista del COPC, l'Associació de Psicoteràpia Integradora Humanista (APIH) i la Facultat Blanquerna de Psicologia, Ciències de l'educació i de l'Esport, Universitat Ramón Llull, seu del Congrés.

Els objectius principals d'aquesta trobada eren, d'una banda, l'intercanvi professional entre diferents models i àmbits terapèutics i, per un altre, mostrar i discutir els avanços de recerca en la Psicologia i Psicoteràpies Humanistes. Podem afirmar, després de la celebració de la trobada que tots dos objectius es van aconseguir de forma satisfactòria.

Comptàvem per aquest fi amb un ampli programa, tant en el seu vessant més teòric com experiencial, amb més de 70 ponents/talleristes durant les tres jornades de treball, amb la presència de figures tan rellevants com Piero Ferrucci (Psicosíntesi), Kenneth Gergen (Construccionisme social), John Rowan (Psicologia Transpersonal), Antonio Pascual-Leone (Psicoteràpia focalitzada en emocions), Ramon Rosal i Ana Gimeno-Bayón (Psicoteràpia Integradora Humanista).

Aquestes activitats es van desglossar en 6 conferències plenàries, 4 ponències, 20 tallers experiencials, 11 taules de simposiums i un debat sobre Metodologia de la recerca. Així mateix, amb la presentació de 8 pòsters de diferents temàtiques relacionades amb models teòrics i/o intervencions vinculades a les psicoteràpies humanistes.

De les nombroses impressions recollides durant el congrés, destaquem la necessitat de seguir aprofundint en l'intercanvi entre diferents enfocaments, tant dins de la nostra disciplina com cap a altres (medicina, filosofia, educació…), la importància de desenvolupar i/o aprofundir en mètodes de recerca afins a l'enfocament humanista, així com anar apropant les troballes de les neurociències a la psicologia i psicoteràpies clíniques. Així mateix, i en relació a l'anterior, revalorar el que és pròpiament humanista i que, en el context històric i social actual, ens sembla de particular rellevància. En aquest sentit, cal assenyalar la conferència de clausura del Dr. Ramon Rosal, una de les principals figures, al costat de la Dra. Ana Gimeno-Bayón, en la implantació i desenvolupament de la Psicologia Humanista al nostre país, en la qual, amb el títol “Assoliments, errors, i responsabilitats per al futur de la Psicologia Humanista”, ens convida, des de la seva experiència i privilegiada mirada, a focalitzar en el futur de la nostra disciplina amb esperança, responsabilitat -revisant errors comesos des dels inicis- i maduresa, entesa aquesta com la presència en grau suficient de consciència i reflexió, en comunicació amb el món acadèmic-científic, integradora i oberta al món.

Finalment, però no de menys importància, manifestar el nostre agraïment tant a ponents/talleristes com a assistents al Congrés, doncs l'ambient creat entre tots va ser cordial, harmoniós i sens dubte, inspirador, podent considerar-se una veritable trobada humanista.

Grup de Treball de Psicoteràpia Integradora Humanista del COPC.