Ahir, 25 d’abril, es va celebrar una Junta General Extraordinària on es va aprovar l’acta de la  Junta General Extraordinària anterior, celebrada al desembre, i es va ratificar la creació de la secció de Psicologia d’Emergències.

Farners Cantalozella, presidenta de la secció, va fer un petit parlament, explicant la història de la psicologia d’emergències i catàstrofes al COPC, que va començar al 2004 amb la primera edició del curs del mateix títol i que actualment és una línia de treball en auge, amb 1000 persones apuntades a la secció, aproximadament.

Seguidament es va celebrar la Junta General Ordinària en la qual també es va aprovar l’acta de la Junta General anterior.

El degà del COPC, Josep Vilajoana, va fer un repàs dels últims quatre mesos, parlant de la transformació de l’organigrama del COPC i l’increment de la presència als mitjans, a més de la incursió de la psicologia en altres àmbits on hi ha altres professionals treballant, com són la mediació i la salut mental. També va destacar la festa del patró de la psicologia, que es celebra al febrer i en la qual es fa un reconeixement a les persones que porten 25 anys de col·legiació.

Un dels objectius del COPC que va destacar el degà és aconseguir que les lleis estiguin redactades en favor de la professió.

De cara a un futur pròxim s’està treballant en l’elaboració d’una enquesta de satisfacció per col·legiats, per tal d’oferir un millor servei i una millor comunicació. El COPC també aposta per la transversalitat, i perquè les seccions interactuïn entre elles de manera fluida.

El COPC segueix lluitant contra l’intrusisme, i en els darrers mesos, concretament contra la bioneruoemoció. El Col·legi forma part d’una comissió a nivell estatal que ha intentat denunciar aquesta pràctica, però que malauradament s’ha trobat amb traves legals perquè la psicoteràpia no està regulada. Tot i així es continua treballant per trobar noves vies de denúncia d’aquest tipus de fets.

Dolors Liria, vicesecretària de la Junta de Govern, va parlar sobre la PsicoXarxa, que durant aquests mesos ha continuat amb la seva tasca solidària. En aquests moments compta amb 64 col·laboradors, ha realitzat 58 derivacions i 2 activitats formatives. A més, ha estat escollida entre 239 propostes per participar al V Congrés del Tercer Sector.

Jaume Descarrega, vicedegà segon de la Junta de Govern del COPc i president de la delegació de Tarragona, ha estat l’encarregat de parlar de l’Any Shakespeare i les activitats que s’estan programant des de la Comissió de Cultura per unir art, teatre i psicologia.

Un dels convenis destacats ha estat l’establert amb la Psicofundación sobre els psicòlegs d’atenció primària. També cal destacar el projecte d’intercanvi de coneixement entre les universitats i la professió, que es materialitza amb una sèrie de trobades programades al llarg del 2016. Aquest conveni es basa en la pràctica professional i en la investigació per establir vincles entre el món acadèmic i el professional.

El degà també va parlar de la política pressupostària, indicant que s’està treballant per aconseguir que hi hagi altres fonts d’ingressos a banda de les col·legiacions.

Per últim, va posar èmfasi en la implicació de la Junta de Govern amb les seccions i els territoris.

Després d’aquest repàs als primers mesos de 2016, Maite Sánchez Mora, secretària de la Junta de Govern, va presentar la memòria 2015. Al torn de paraules es van comentar alguns canvis i finalment va ser aprovada pels assistents.

Per últim, Anna Carmona, tresorera de la Junta de Govern, va presentar el pressupost del 2015, posant de manifest que aquest any hi ha hagut menys col·legiacions, però tot i així els resultats han estat un 1% per sobre del que havien pressupostat. Malgrat això el pressupost global ha estat deficitari com a conseqüència d’indemnitzacions per diversos acomiadaments que s’han produït al 2015. Com el degà, també va posar èmfasi en la recerca de noves vies de finançament a banda de les quotes col·legials.