L’editorial Gredos acaba de publicar un nou llibre sorgit del treball en un CDIAP: Construyendo mundos, Autismo, atención precoz y psicoanálisis. El caso Dídac, de Cecilia Hoffman.


Es tracta, malauradament, d’un llibre pòstum, perquè la nostra col·lega ens va deixar fa uns mesos, però és també un valuós llegat, producte de la seva dedicació a la clínica de l’autisme, de la que havia testimoniat àmpliament en cursos, presentacions de casos i articles.

El fil conductor de Construyendo mundos és el tractament de Dídac, un nen autista que tenia un any i set mesos quan els seus pares i ell varen tenir la primera trobada amb l’autora. Al llarg del text, Cecilia Hoffman exposa amb claredat com es van articular els diversos moments d’un tractament al final del qual, en Dídac –que havia arribat envaït per l’angoixa, fugint de sí mateix, de la paraula, dels altres- havia pogut construir un món habitable, humanitzat, en el qual hi havia lloc per al joc, el saber, la paraula, el riure...

Els tres termes que composen el subtítol -Autismo, atención precoz y psicoanàlisis-  són, de fet, les coordenades de l’obra. Així, a cada pas del tractament d’en Dídac -que va tenir lloc en aquest àmbit especialitzat en la primera infància que és la xarxa d’atenció precoç- l’autora presenta i exposa una sèrie de conceptes bàsics de la psicoanàlisi d’orientació lacaniana, que ens permeten entendre la complexa subjectivitat del nen autista i que orienten decisivament el treball clínic.

L’autora no defuig tampoc la polèmica sobre les diverses maneres d’entendre i tractar l’autisme. En aquest sentit, el seu posicionament queda reflectit en el paràgraf amb què conclou el primer capítol: 
“En el encuentro del psicoanalista con el sujeto autista, como en toda experiencia humana, las cosas no están predefinidas. No se sabe qué ocurrirá. No hay test, ni manuales, ni garantías. (…) Asumimos así exponernos a la conmoción, contando con nuestro deseo como impureza que fecunda el proceso.”

Construyendo mundos
és també un text que l’autora va voler que fos accessible a un públic ampli i divers, al que fer arribar la seva convicció sobre la idoneïtat de la psicoanàlisi per al tractament de l’autisme. Així, el tercer apartat del llibre inclou -a més d’una sèrie d’annexos que complementen i enriqueixen el text- nombroses indicacions adreçades a professionals que atenen nens autistes en l’àmbit educatiu.Josep Maria Panés
President de l’Associació Catalana d’atenció Precoç (ACAP)